همیشه ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

همیشه: ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

به گزارش ایسنا، قیمت کمری هیبرید دو میلیون تومان کم کردن یافته هست. قیمت توسان دو میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان و اسپورتیج سه میلیون تومان زیاد کردن یاف..

ادامه مطلب