همیشه ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

همیشه: ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

گت بلاگز بازار خودرو نوسان در بازار خودروهای وارداتی

به گزارش ایسنا، قیمت کمری هیبرید دو میلیون تومان کم کردن یافته هست. قیمت توسان دو میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان و اسپورتیج سه میلیون تومان زیاد کردن یافت

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

عبارات مهم : بازار

این هفته قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار کم کردن و سه مدل زیاد کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، قیمت کمری هیبرید دو میلیون تومان کم کردن یافته هست. قیمت توسان دو میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان و اسپورتیج سه میلیون تومان زیاد کردن یافته است.

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار عوض کردن خاصی نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت بعضی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، قیمت کمری هیبرید دو میلیون تومان کم کردن یافته هست. قیمت توسان دو میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان و اسپورتیج سه میلیون تومان زیاد کردن یافت

واژه های کلیدی: بازار | خودرو | نوسان | میلیون | محصولات | وارداتی | خودروهای وارداتی | بازار خودرو

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

نوسان در بازار خودروهای وارداتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs