همیشه ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

همیشه: ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل سنا تحریم‌های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم‌های کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.

سنا تحریم‌های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه را تصویب کرد

سنا تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه را تصویب کرد

عبارات مهم : ایران

مجلس سنای آمریکا طرح تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم های کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری ام اس ان بی سی، سنای آمریکا طرح تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم های کنونی ضد این دو کشور را با ۹۸ رأی موافق تصویب کرد. برنی سندرز و رند پال به این طرح رأی مخالف دادند.

سنا تحریم‌های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه را تصویب کرد

در همین حال، پیش از رأی گیری راجع به این طرح، سنای آمریکا متممی را که به وسیله سناتور بن کاردین جهت معافیت ناسا از طرح اعمال تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه ارائه شده است بود، با ۹۴ رأی موافق و شش رأی مخالف، تصویب کرد.

همچنین مجلس سنای آمریکا متمم سناتور گراهام راجع به طرح تحریم های کشور عزیزمان ایران را تصویب کرد.

مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های تازه علیه کشور عزیزمان ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم‌های کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.

در جلسه سنا راجع به قانون موسوم به «متمم گراهام، راجع به طرح تحریم های ایران/S.722»، رای گیری شد و هر صد سناتور به این اصلاحیه رأی مثبت دادند.

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | آمریکا | تحریم ها | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs