همیشه ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

همیشه: ایران روسیه آمریکا تحریم ها اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ ترين پرونده فساد نفتي نام

بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

عبارات مهم : ایران

قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ ترين پرونده فساد نفتي نام گرفته، شروع مي کند. اين شعبه که به عنوان شعبه هم عرض گزینش شده است هست، قرار است به پرونده «مهدي شمس» و«حميد فلاح هروي» رسيدگي کند.

بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

١٣ آذر سال گذشته بود که حکم اعدام بابک زنجاني، متهم رديف اول اين پرونده، به جرم افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و مديريت شرکت يافته از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد؛ ولی حکم اعدام متهم رديف دوم و سوم نقض شد و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رسيدگي شود؛ ولی اين دو فرد چه کساني هستند؛ «مهدي شمس»، متهم رديف دوم، در جريان اين پرونده فساد نفتي خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که داراي تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي و ساکن انگليس بوده هست. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست، افساد في الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادي، همکاری در کلاهبرداري ١,٢ ميليارد يورويي است.

پول شويي و همکاری در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک ميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو و پول شويي و همکاری در عوايد حاصل از کلاهبرداري شرکت نيکو به مبلغ ۷۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو از اتهامات بوده است.

قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ ترين پرونده فساد نفتي نام

«حميد فلاح هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز خود را بازنشسته، داراي مدرک دکتراي صنايع با تابعيت ايران و بدون سابقه کيفري و ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران معرفي کرد. بر اساس کيفرخواست، اتهامات او افساد في الارض از طريق همکاری در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي، همکاری عامدانه، همکاری در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، همکاری در کلاهبرداري يک ميليارد و ٢٠٠ ميليون يورويي از شرکت Hk با استفاده از جعل، همکاری در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و همچنين همکاری در پول شويي عنوان شده است است.

٦ ماه پرماجرا

کمتر از يک سال از نقض حکم اين دو متهم مي گذرد؛ ولی اتفاقاتي در اين مدت افتاده است که مي تواند در آینده پرونده بابک زنجاني تأثيرگذار باشد. از مهم ترين اين اتفاقات، دستگيري فردي است که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از او به عنوان «جعبه سياه» اين پرونده نام برده هست. حدود ٤٠ روز بعد از حکم ديوان عالي کشور، اداره کل امور بين الملل قوه قضائيه اعلام کرد فردي به نام مخفف «ع.ز» از همدستان بابک زنجاني از طريق پليس بين الملل ناجا و با همکاري ساير نهادها به کشور مسترد و به مقامات قضائي تحويل داده شده است هست. اين متهم که نام اصلي او «عليرضا زيبا حالت منفرد» هست، فردي است که شواهد و صحبت هاي مطرح شده است در دادگاه هاي بابک زنجاني و اين دو متهم نشان مي دهد نقش زيادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است.

يک بار مهدي شمس، متهم رديف دوم پرونده فساد مالي، در نوزدهمين جلسه دادگاه گفت که امور نفتي بابک زنجاني در اختيار فردي به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهاي نفتي از جمله محموله، تخليه کشتي ها و اجاره مخازن نفت را انجام مي داده و با توجه به اختيارات وسيع او، کسي حق دخالت نداشته هست. «مهدي شمس »، در اين جلسه گفته بود که يک بار هم با «ع. ز. م» درگير شده است و در پاييز سال ٩١ در نامه اي به بابک زنجاني استعفا داده هست؛ ولی از او درخواست کردند زنجاني را تنها نگذارد.

بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

«حميد فلاح هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز در بيست وچهارمين جلسه دادگاه در دفاعيات خود گفته بود که واسطه خريد بانک fiib در مالزي آقاي «م» بوده هست. همچنين در سند بانک «ارزش» در تاجيکستان که متعلق به بابک زنجاني بوده، از عليرضا زيبا حالت منفرد به عنوان صاحب امضاي مجاز در تمام مراحل قانوني و حقوقي به نيابت از بانک نام برده شده است است يا در بيستمين جلسه دادگاه هم وقتي قاضي صلواتي از پشت پرده هزينه کرد ۵۰۱ ميليون دلار پول نقد دريافتي از شرکت «فال» سخن گفت، از «ع.ز.م» در راستاي ۵۰ ميليون دلار هزينه انبارداري براي او نام برد.

نقش جعبه سياه در آینده پرونده

قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ ترين پرونده فساد نفتي نام

دوم خرداد بود که رئيس کل دادگستري استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از اعترافات «ع.ز» خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات اين فرد در آینده ديگر همدستان بابک زنجاني تأثيرگذار هست. غلامحسين اسماعيلي گفته بود: «در تحقيقات تکميلي از اين فرد اطلاعات خوب و مفيدي دريافت شد که در آینده و تصميم قضائي تأثيرگذار است و مرجع قضائي براي ديگر همدستان بابک زنجاني هم تصميمات مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد».

همچنين گفته بود: «در اين پرونده بخشي از دادنامه از سوي ديوان عالي کشور نقض شده است است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم عرض در شعبه رسيدگي مي شود. اين عنوان باعث شد که فرايند رسيدگي به اين پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم عرض طولاني شود و مبتني بر اطلاعات جديد و تحقيقات تکميلي تصميم خوبي را اتخاذ خواهيم کرد».

بازگشايي پرونده همدستان زنجاني

دي ماه سال پيش، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابراز اميدواري کرده بود که با تحقيق از اين متهم، سرنخ هاي مورد نیاز براي کشف وجوه حاصل از فروش محموله هاي نفتي به بابک زنجاني به دست آيد. جعفري دولت آبادي راجع به «ع.ز» گفته بود: «اين متهم که در سال ١٣٨٩ با زنجاني آشنا شده، به لحاظ نفوذي که در کشور مالزي داشته، موفق مي شود مجوز فعاليت بانک fiib را براي کارها مجرمانه زنجاني اخذ کند. بابک زنجاني همچنين با خريد بانک کنت در تاجيکستان، با توجيه فراهم شدن زمينه پرداخت دستمزد پيمانکاران شرکت ملي نفت در خارج از کشور، موفق مي شود دو بانک مذکور را به مبلغ ١٦٠ ميليون يورو به بانک ملت واگذار کند».

او همچنين با اعلام اينکه بعد از دستگيري زنجاني، «ع.ز» از ورود به کشور امتناع کرد، در ادامه گفته بود: «تحقيقات نشان مي دهد اين فرد در خريدوفروش محموله هاي نفتي بابک زنجاني نقش داشته و بعد از تأسيس بانک fiib درواقع پروژه بابک زنجاني تکميل شد؛ چراکه اين پروژه يک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خريداري شد تا در بستر آن، بابک زنجاني کارها مجرمانه اش را انجام دهد. او همچنين محموله هاي نفتي دريافتي از سوي بابک زنجاني از وزارت نفت را از طريق يک شخص هندي تبار، به شرکت هايي از جمله العقيلي در امارات مي فروخته است».

همين صحبت هاي دادستان، وکيل بابک زنجاني را برانگيخت تا «درخواست اعاده دادرسي» موکلش را به ديوان عالي کشور ارسال کند. درهمين باره رسول کوهپايه زاده به ايسنا گفته بود: «مطابق بند «ج» ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي کيفري، بعد از صدور حکم قطعي، اگر واقعه جديدي حادث يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود که موجب اثبات بي گناهي محکوم عليه شود يا بي تقصيري او را ثابت کند، اعاده دادرسي پذيرفته مي شود و ما هم در اين زمينه اسناد و مدارک و دلايل خود را ارائه داديم و به طور مشخص به صحبت هاي دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران که گفته است دستگيري و استرداد «ع.ز.ح.م» جعبه سياه پرونده هست، اشاره کرديم. جعبه سياه يعني حقايق ناب و تأثيرگذار که تا حالا به آن دسترسي وجود نداشته هست؛ بنابراين اين را اقتضا مي کند که پرونده موکلم راجع به اجراي مجازات سالب حيات تا بررسي دقيق و انجام تحقيقات کامل و صدور رأي قطعي راجع به «ع.ز.ح.م» از دايره اجرا فاصله بگيرد».

حالا بايد ديد با توجه به اعترافات «ع.ز» و شروع دوباره دادگاه متهمان رديف دوم و سوم و همچنين حرف هاي وکيل بابک زنجاني که ادعا کرده پيش نويس قرارداد شرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شرکت نفت بسته شده است که شرکاي خارج از کشور او عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي را که به عنوان رد مال بايد پرداخت شود پرداخت کنند، آینده بابک زنجاني و بدهي هاي او به دولت به کجا خواهد رسيد؛ پول هاي بربادرفته اي که به قول بيژن زنگنه، وزير نفت دولت حسن روحاني، ساعتي يک ميليون و ٨٠هزار تومان پول مملکت را اوج کشيده، ولی زنجاني هفته اي يک بار هم از ما شکايت مي کند که آیا به من اتهام دزدي زديد. آيا جعبه سياه پرونده بابک زنجاني، امروز باز خواهد شد؟

اخبار اجتماعی – شرق

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | پرونده | دادگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs